projekt nr 26

26. Dumni z Opoczna


Lokalizacja

Opoczno

Skrócony opis

Akcja przybliżająca postaci znanych i wybitnych opocznian i mieszkańców powiatu opoczyńskiego w różnych dziedzinach: sportu, nauki, literatury, sztuki, folkloru itp.

Opis projektu

"Dumni z Opoczna" - akcja przybliżająca postaci znanych i wybitnych opocznian i mieszkańców powiatu opoczyńskiego w różnych dziedzinach: sportu, nauki, literatury, sztuki, folkloru itp. Kierowana jest do wszystkich mieszkańców miasta i powiatu, w szczególności do młodych ludzi w celu pobudzenia lokalnego patriotyzmu i zbudowania więzi z miastem i powiatem, a tym samym zmniejszenie migracji młodych ludzi do innych miast oraz zainteresowanie innych ludzi szeroką kulturą, sztuką, folklorem oraz historią naszego miasta, zachęcania ich do odwiedzin i osiedlania się. Kolejnym celem jest wyłowienie naszych lokalnych talentów. Akcja Dumni z Opoczna będzie przeprowadzana na wielu płaszczyznach i kilku-etapowo. Wypowiedzi znanych żyjących opocznian będą filmowane i udostępniane na YouTube oraz Facebooku (w tym celu będzie utworzona specjalna strona internetowa), sylwetki historycznych, nieżyjących osób będą przybliżane w podobny sposób przez członków rodzin bądź historyków. Zostaną zorganizowane spotkania w świetlicach wiejskich, spotkania autorskie w Miejskiej Bibliotece Publicznej, warsztaty, wystawy prac lokalnych artystów. Zostaną przygotowane broszury przedstawiające znane osoby, z krótkim opisem działalności i osiągnięć. Podsumowaniem akcji będzie koncert popularnego wykonawcy, podczas którego zostanie zorganizowane szereg imprez towarzyszących promujących akcję "Dumni z Opoczna". W celu zwiększenia zainteresowania akcją zostanie zaproszony popularny artysta, bądź artyści pochodzący z Opoczna lub powiatu. W dalszym czasie pragniemy zorganizować konkurs Młodych Talentów, gdzie głównym założeniem jest wyłonienie i wypromowanie lokalnych muzycznych talentów i nie tylko.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1wynagrodzenie artysty, artystów , zespół25 000 zł
2nagłośnienie6 500 zł
3koszt druku materiałów promocyjnych ( ulotki, naklejki, pinsy, długopisy)4 990 zł
4Pozostałe koszty (poczęstunek, owoce na świeżo wyciskane soki itp)2 300 zł
5Goście spotkania - wynagrodzenie i organizacja ( 20 spotkań po 500 zł. )10 000 zł
6ZAIKS 2 500 zł
Łącznie: 51 290 zł