Budżet Obywatelski Gminy Opoczno

Drodzy Mieszkańcy Gminy Opoczno,

po raz pierwszy w historii mają Państwo możliwość bezpośredniego zdecydowania, na co zostanie wydana część pieniędzy budżetu Gminy Opoczno. Za pośrednictwem Budżetu Obywatelskiego Gminy Opoczno 2021 każdy z mieszkańców ma możliwość zgłoszenia i zrealizowania projektu, który przyczyni się do rozwoju naszej gminy oraz realizacji potrzeb lokalnej społeczności. Budżet Obywatelski pozwala realizować projekty mieszczące się w ramach zadań własnych gminy, mogą to być zarówno zadania inwestycyjne, wydarzenia kulturalne oraz szeroko dostępne udogodnienia w przestrzeni miejskiej. Serdecznie zachęcam Was do aktywnego włączenia się w kształtowanie miasta i gminy przez zgłaszanie projektów do Budżetu Obywatelskiego Gminy Opoczno, a także udział w głosowaniu na wybrany projekt. Gmina należy do mieszkańców. To dla Was szansa na realizację zadań, które usprawnią i ulepszą życie. To czas, aby przestrzeń zmieniła się, tak jak tego chcecie. Zachęcam do działania!

Burmistrz Opoczna
Dariusz Kosno

Co warto wiedzieć o Budżecie Obywatelskim?

Czym jest Budżet Obywatelski?

To wydzielona część budżetu gminy Opoczno, o której przeznaczeniu zdecydują w głosowaniu mieszkańcy. W tym roku do dyspozycji jest 500 tys. złotych.

Co daje udział w Budżecie Obywatelskim?

Masz możliwość bezpośredniego decydowania o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu Gminy. Masz realną szansę zrealizować własne pomysły oraz zmienić wizerunek Twojego otoczenia. To Twój wkład w rozwój gminy!

Kto może wziąć udział?

W procesie budżetu obywatelskiego może uczestniczyć każdy mieszkaniec Gminy Opoczno.

Jak włączyć się w Budżet Obywatelski?

Możesz zgłosić własny projekt.
Dowiedz się, jak zgłosić projekt

Możesz zagłosować na najlepsze Twoim zdaniem projekty.
Sprawdź, jak oddać głos

Dlaczego warto angażować się
w życie Twojej gminy?

Ty i Twoi sąsiedzi, przyjaciele możecie zmieniać swoje otoczenie dzięki idei Budżetu Obywatelskiego.
Wspólnie możecie realizować własne pomysły aby tworzyć gminę marzeń.

Przykładowe działania

realizowane z budżetu obywatelskiego

Remont ulic i chodników

Budowa ścieżek rowerowych, placów zabaw, boisk

Zajęcia rekreacyjne, warsztaty plenerowe, koncerty

Modernizacja terenów zielonych

Harmonogram

Kampania
informacyjno-edukacyjna

Od 08.07.2020

Zgłaszanie projektów
do Budżetu Obywatelskiego

Od 15.07.2020
do 10.08.2020

Weryfikacja i opiniowanie
zgłoszonych projektów

Od 11.08.2020
do 13.09.2020

Ogłoszenie listy projektów
poddanych pod głosowanie

14.09.2020

Głosowanie

Od 28.09.2020
do 12.10.2020

Oficjalne
ogłoszenie wyników

Do 31.10.2020

Sprawdź, który projekt wygrał

Budżet krok po kroku

Zobacz więcej informacji o programie Budżet Obywatelski