Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Słowo od burmistrza

Drodzy Mieszkańcy Gminy Opoczno,

po raz kolejny mają Państwo możliwość bezpośredniego zdecydowania, na co zostanie wydana część pieniędzy budżetu Gminy Opoczno. Za pośrednictwem Budżetu Obywatelskiego Gminy Opoczno każdy z mieszkańców ma możliwość zgłoszenia i zrealizowania projektu, który przyczyni się do rozwoju naszej gminy oraz realizacji potrzeb lokalnej społeczności. Budżet Obywatelski pozwala realizować projekty mieszczące się w ramach zadań własnych gminy, mogą to być zarówno zadania inwestycyjne, wydarzenia kulturalne oraz szeroko dostępne udogodnienia w przestrzeni miejskiej. Serdecznie zachęcam Was do aktywnego włączenia się w kształtowanie miasta i gminy przez zgłaszanie projektów do Budżetu Obywatelskiego Gminy Opoczno, a także udział w głosowaniu na wybrany projekt. Gmina należy do mieszkańców. To dla Was szansa na realizację zadań, które usprawnią i ulepszą życie. To czas, aby przestrzeń zmieniła się, tak jak tego chcecie. Zachęcam do działania!

Burmistrz Opoczna
Dariusz Kosno

Co warto wiedzieć o Budżecie Obywatelskim?

Czym jest Budżet Obywatelski?

To wydzielona część budżetu gminy Opoczno, o której przeznaczeniu zdecydują w głosowaniu mieszkańcy. W tym roku do dyspozycji jest 500 tys. złotych.

Co daje udział w Budżecie Obywatelskim?

Masz możliwość bezpośredniego decydowania o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu Gminy. Masz realną szansę zrealizować własne pomysły oraz zmienić wizerunek Twojego otoczenia. To Twój wkład w rozwój gminy!

Kto może wziąć udział?

W procesie budżetu obywatelskiego może uczestniczyć każdy mieszkaniec Gminy Opoczno.

Jak włączyć się w Budżet Obywatelski?

Możesz zgłosić własny projekt.
Dowiedz się, jak zgłosić projekt

Możesz zagłosować na najlepsze Twoim zdaniem projekty.
Sprawdź, jak oddać głos

Dlaczego warto angażować się
w życie Twojej gminy?

Ty i Twoi sąsiedzi, przyjaciele możecie zmieniać swoje otoczenie dzięki idei Budżetu Obywatelskiego.
Wspólnie możecie realizować własne pomysły aby tworzyć gminę marzeń.

Przykładowe działania

realizowane z budżetu obywatelskiego

Remont ulic i chodników

Budowa ścieżek rowerowych, placów zabaw

Zajęcia rekreacyjne, warsztaty plenerowe, koncerty

Modernizacja terenów zielonych

Mapa realizacji

Mapa projektów wybranych
do realizacji w poprzednich latach

Zobacz mapę

Harmonogram

Kampania
informacyjno-edukacyjna

Od 03.04.2023

Zgłaszanie projektów
do Budżetu Obywatelskiego

Od 10.05.2023
do 30.06.2023

Weryfikacja i opiniowanie
zgłoszonych projektów

Od 03.07.2023
do 31.07.2023

Ogłoszenie listy projektów
poddanych pod głosowanie

01.08.2023

Głosowanie

Od 17.08.2023
do 12.09.2023

Oficjalne
ogłoszenie wyników

Do 29.09.2023

Sprawdź, który projekt wygrał

Budżet krok po kroku

Zobacz więcej informacji o programie Budżet Obywatelski