Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

I.  Informacje ogólne
Niniejsza Polityka cookies, stanowi uzupełnienie Polityki Prywatności w zakresie przetwarzania danych osobowych z użyciem plików cookies oraz innych technologii internetowych. Polityka cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na urządzeniach użytkowników korzystających z Platformy  do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Usługodawca, przekazuje użytkownikom w niniejszej Polityce informacje o tym:
* jakie technologie internetowe są stosowane na stronach internetowych,
* jakie dane są przetwarzane,
* w jaki sposób i do jakich celów są wykorzystywane i przetwarzane te dane,
* do kogo i gdzie przesyłane są te dane.
Administratorem dba, aby użytkownicy dokładnie wiedzieli jakie dane są pozyskiwane, w trakcie korzystania z Serwisu i jak mogą chronić swoją prywatność.

II. Terminologia
   
  W niniejszej polityce plików cookies, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:
   
* Administrator - Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Gminę Opoczno jest Burmistrz Opoczna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Opocznie przy ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno
*  Platforma/Serwis – Platforma dostępna pod adresem opoczno.budzet-obywatelski.org oraz jego podstrony.
*  Użytkownik – osoba, która korzysta z Platformy.
*  Konto – konto założone przez Użytkownika w ramach Platformy umożliwiające korzystanie z określonych funkcjonalności Serwisu.
*  Projekt – publikowana na łamach Platformy propozycja projektu realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego.
*  Usługodawca - Gmina Opoczno z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Opocznie przy ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno
*  Dostawca serwisu - MediaPark Sp. z o.o., ul. Władysława Trylińskiego 14, 10-683 Olsztyn, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000718893, NIP 7393910693, REGON  36950586.
*  Serwis zewnętrzny – serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora.
*  Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Platformy.
*  Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika.
   
III. Cel i zakres przetwarzania danych

1. Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorców, określone w motywie 30 preambuły do RODO, do których należą identyfikatory internetowe – takie jak adresy IP lub protokoły w formie logów systemowych , oraz generowane na urządzeniach użytkowników  identyfikatory plików cookie w celach:
a) administracji Serwisem,
b) prezentacji informacji przez Serwis w sposób dostosowany do preferencji Użytkownika,
c) przekazania Organom publicznym, w przypadku prowadzonego postępowania i w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
2. Dane osobowe (dane eksploatacyjne) określone w punkcie 1 stanowi następujący zakres:
a) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca,
b) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną,
c) informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.


IV.  Logi systemowe.

1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu.
2. Logi w formie dziennika lub rejestru zdarzeń tworzą w chronologicznej kolejności zapis informacji o zdarzeniach i działaniach dotyczących stron Serwisu.
3. Rejestry zdarzeń zapisywane są w osobnych plikach lub bezpośrednio do baz danych. Do dziennika, rejestru zdarzeń przy każdym połączeniu, są przekazywane różne dane (np. Adres IP), na podstawie których można ustalić skąd nastąpiło połączenie.
4. Rejestr tego rodzaju tworzony jest w sposób automatyczny, niezależny od Użytkownika i służy:
a) prowadzeniu analiz trybu pracy Serwisu,
b) tworzeniu statystyk pracy Serwisu,
c) wykrywaniu nieprawidłowości w systemie,
d) pośrednio poprawie funkcjonalności w przypadku awarii lub błędów na stronach Serwisu,
e) wykrywaniu prób włamań do systemu.
5. Logi systemowe wykorzystywane są w szczególności w celu zarządzania Serwisem, rozpoznawania problemów z pracą serwerów i ich rozwiązywania, analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa w Serwisie, a także w celach statystycznych, Informacje te nie są łączone z danymi osobowymi użytkowników Serwisu.
6. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług.
7. Logi systemowe wykorzystywane są w szczególności w celu analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa w Serwisie, a także w celach statystycznych,
8. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Serwisem.
9. Informacje te nie są łączone z danymi osobowymi użytkowników Serwisu.
10. Zapisowi mogą podlegać:
a) zasoby określone identyfikatorem URL (adresy żądanych zasobów – stron, plików),
b) czas nadejścia zapytania,
c) czas wysłania odpowiedzi,
d) datę i czas dostępu,
e) nazwa Urządzenia – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
f) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, rodzaj zdarzenia i kwalifikacja zdarzenia w Serwisie, np. ostrzeżenie, błąd;
g) tekstowy opis zdarzenia;
h) dane o pobieranych plikach;
i) informacje na temat używanej przeglądarki i systemu operacyjnego
j) informacje o adresie IP.


V. Moduły wtyczek społecznościowych

Platforma korzysta z wtyczek portali społecznościowych:
* firmy Facebook Ireland Ltd., z siedzibą w Irlandii;
* firmy Twitter Inc, z siedzibą w Stanach Zjednoczonych;
* firmy YouTube LLC, z siedzibą w Stanach Zjednoczonych;
* firmy Instagram z siedzibą w Stanach Zjednoczonych.
Użytkownik serwisu może uruchomić poszczególne przyciski portalów społecznościowych, otwierając okno z zaproszeniem do zalogowania się w danym serwisie społecznościowym. W takim przypadku na komputerze użytkownika zostanie zapisany plik cookie. Jeśli użytkownik nie kliknie tego przycisku lub nie będzie zalogowany w portalu społecznościowym, na komputerze użytkownika nie zostanie umieszczony plik cookie.
Jeśli użytkownik Platformy jest jednocześnie użytkownikiem danego portalu społecznościowego i jest zalogowany, po kliknięciu przycisku ta informacja zostanie przekazana do jego profilu w danym serwisie.
Cel i zakres zapisywania danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystanie danych przez danego usługodawcę oraz związane z tym przysługujące użytkownikowi serwisów prawa i możliwości wprowadzenia ustawień w celu ochrony swojej prywatności można znaleźć w polityce ochrony prywatności wymienionych portali społecznościowych.

VI Pliki Cookies
1. Informacje o plikach Cookies.
Strony internetowe Operatora serwisu korzystają z plików Cookies.
1. Cookies są zapisywane na Urządzeniu Użytkownika w czasie korzystania przez niego z Serwisu i następnie na tym Urządzeniu przechowywane.
2. Cookies są nieszkodliwe ani dla Urządzenia ani dla jego Użytkownika i jego danych.
3. Warunkiem działania Cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.
4. Akceptacja warunków Polityki  Cookies po stronie Usługobiorcy oznacza brak zmian ustawień przeglądarki i jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na ich użycie.
5. Instalacja plików Cookies jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronach internetowych Serwisu. W plikach Cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej Serwisu.
6. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki Cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Dostawca Serwisu.
7. W zależności od czasu ważności i  typu stosowane są Cookies:
a) sesyjne, które po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia,
b) stałe, które są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia,
c) analityczne, które gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej

8. W zależności od rodzaju dostawcy stosowane są Cookies:
a) własne,
b) zewnętrzne - podmiotów trzecich (3rd party).
Lista „niezbędnych” plików cookies:

Dostawca cookies

Charakterystyka

 

Ważność

Typ/Kategoria

Własne / 3rd party

Cookie własne

W pliku cookie "csrf_budzet" zapisywane jest token bezpieczeństwa

Sesja

Bezpieczeństwo i niezawodność Serwisu

Własne

Cookie własneu

Ciasteczko z informacja o zamkniętym cookie info

1 miesiąc

Bezpieczeństwo i niezawodność Serwisu

Własne

Cookie własne

W pliku cookie "cibo_session" zapisywana jest informacja czy użytkownik jest zalogowany

Sesja

Uwierzytelnianie  i Stan sesji

 Własne

Lista „analitycznych” /„wydajnościowych”  plików cookies:

 

Dostawca cookies

Charakterystyka

 

Ważność

Typ/Kategoria

Własne / 3rd party

Google INS

Ciasteczka Google Analytics pozwala na mierzenie ruchu na stronach internetowych

Sesja

Sesja

3rd party

Cloudflare, Inc

Umożliwiają  optymalizację wydajności Serwisu

1 miesiąc

Sesyjne

3rd party

Cookie własne

W pliku cookie " contrast" zapisywana jest informacja o przełączeniu serwisu w tryb kontrastowy

1 miesiąc

Umożliwiają  optymalizację wydajności Serwisu

Własne

Cookie własne

W pliku cookie "font" zapisywana jest informacja o powiększeniu  rozmiaru czcionki w serwisie

1 miesiąc

Umożliwiają  optymalizację wydajności Serwisu

Własne
2. Pliki Cookies wykorzystywane są w następujących celach:
* Konfiguracja strony - umożliwiają ustawienia funkcji i usług w Serwisie .
* Bezpieczeństwo i niezawodność Serwisu - umożliwiają weryfikację autentyczności oraz optymalizację wydajności Serwisu.
* Uwierzytelnianie - umożliwiają informowanie, gdy użytkownik jest zalogowany, dzięki czemu strona internetowa może pokazywać odpowiednie informacje i funkcje.
* Stan sesji - umożliwiają zapisywanie informacji o tym, jak użytkownicy korzystają ze strony internetowej. Mogą one dotyczyć najczęściej odwiedzanych stron lub ewentualnych komunikatów o błędach wyświetlanych na niektórych stronach. Pliki „cookies” służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron.
* Procesy - umożliwiają sprawne działanie strony internetowej oraz dostępnych na niej funkcji.
* Analizy i badania, audyt oglądalności - umożliwiają dostawcy Serwisu lepiej zrozumieć preferencje użytkowników i poprzez analizę ulepszać i rozwijać Serwis. Dostawca Serwisu zbiera anonimowo informacje i przetwarza dane na temat trendów, bez identyfikowania danych osobowych poszczególnych użytkowników.
3. Pliki Cookies wykorzystywane są w następujących celach:
1. Dostawca Serwisu używa podstawowych plików Cookies (Cookies niezbędnych), ponieważ w plikach tych znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Takie pliki są niezbędne do zapisywania ustawień bądź preferencji Użytkownika podczas obecnej bądź przyszłej jego wizyty na stronie. Bez tych plików Cookies, korzystanie ze stron jest utrudnione.
2. Do cookies niezbędnych należą również pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu.
4. Cookies zewnętrzne
1. Serwis korzysta z plików Cookies zamieszczanych przez partnerów Dostawcy Serwisu.
2. Współpracujące z Dostwcą Serwisu podmioty trzecie zamieszczając w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki Cookies mogą je wykorzystywać.
3. Dostawca Serwisu nie ma żadnej kontroli nad plikami Cookies-Ciasteczkami Osób Trzecich. W celu informacji należy odwiedzić strony internetowe danego podmiotu, aby dowiedzieć się więcej na temat owych plików oraz jak nimi zarządzać.
4. Lista partnerów Dostawcy Serwisu:
a) Google LLC, z siedzibą w Stanach z Zjednoczonych (Google Analytics, maps.google.com);
b) Cloudflare, Inc
5   Cookies analityczne
1. Operator Serwisu korzysta z usługi Google Analytics, czyli usług analitycznych dostarczanych przez Google Inc., w celu pozyskiwania i pomocy w analizie informacji o sposobie korzystania z Serwisu przez użytkowników.
2. Przykładami informacji, jakie Operator może pozyskiwać są strony, które Użytkownik odwiedził ich data oraz czas odwiedzin.
3. Uzyskując informacje dotyczące analizy ruchu na stronie Operator ma możliwość polepszenia odbioru podczas wizyty na jego stronach Serwisu.
4. Operator w tym celu nie pozyskuje żadnych danych umożliwiających identyfikację osobową.
5. Operator przekazuje do operatora tej usługi (Google Inc.) jedynie zanonimizowane informacje.
6. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
7. W związku z tym, że Google Inc. jest firmą z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, wszelkie zebrane informacje są przesłane i zmagazynowane na serwerach Google Inc. w Stanach Zjednoczonych.
8. Firma Google używa zebranych informacji dla monitorowania korzystania ze stron Serwisu oraz tworzenia raportów dotyczących ruchu w Serwisie.
9. Firma Google Inc. może ujawnić pozyskane informacje osobom trzecim wyłącznie, jeśli jest to prawnie wymagane lub jeśli przetwarzają dane w imieniu Google.
10. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez  firmę Google Inc. użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików Cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

6. Odnośniki do innych stron internetowych
Serwis zawiera linki i odnośniki do Serwisów zewnętrznych (innych stron internetowych), które mogą także używać Cookies.
Niniejsza Polityka nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu Cookies przez podmioty trzecie i nie ponosi odpowiedzialności za Politykę prywatności Serwisów zewnętrznych.
W przypadku Serwisów zewnętrznych zaleca się zapoznanie z ich Polityką prywatności, w celu zapoznania się z obowiązującymi tam zasadami.
7. Zarządzanie plikami Cookies przez Użytkownika
Przeglądarki internetowe umożliwiają zarządzanie prywatnością użytkowników poprzez zarządzanie plikami Cookies. Użytkownik ma możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu do Cookies na Urządzeniu.
1. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
2. Użytkownik Serwisu może dokonać zmiany ustawień w tym zakresie.
3. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików Cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  W ustawieniach przeglądarki można dokonać zmiany ustawień dotyczących Cookies, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną ich obsługę w ustawieniach przeglądarki bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym użytkownika. Przeglądarka internetowa umożliwia również usunięcie plików Cookies.
4. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (informacje zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej Użytkownika).
5. Sposób wyłączenia obsługi plików cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na stronach ich twórców:
- Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek
- Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
- Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html
- Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042
- Internet Explorer / EDGE: https://support.microsoft.com/pl-pl/gp/cookies/pl
 
Użytkownik może także zmienić ustawienia dotyczące poszczególnych cookies stosowanych przez zewnętrznych dostawców.
8. Google Analytics – preferencje
W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez usługi Google Analytics użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików Cookies przy pomocy narzędzia:
https://www.google.com/ads/preferences/

9. Google Analytics Opt–out
Użytkownik może zrezygnować z usług Google Analytics (Analityczne Google). Rezygnacja i dodatki Google Analytics są kompatybilne z Chrome, Internet Explorer, Safari, Firefox i Opera. Rezygnacja z Google Analytics nie będzie miała wpływu na funkcjonalność Serwisu. W tym celu należy odwiedzić stronę Google Tools (Narzędzia Google), pobrać i zainstalować odpowiednie dodatki do swojej przeglądarki internetowej instalując odpowiedni dodatek.
10. Wymagania Serwisu dotyczące plików Cookies
1. Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu. Usługa lub jej poszczególne funkcjonalności mogą bez plików Cookies nie działać poprawnie.
2. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookies.
3. Operator zastrzega, że wyłączenie obsługi plików Cookies niezbędnych dla procesów:
a) uwierzytelniania,
b) bezpieczeństwa
c) utrzymania preferencji użytkownika
może utrudnić np. w przypadku korzystania z formularzy, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron Serwisu.

VIII Okres przechowywania danych

1. Logi systemowe przechowywane są przez okres jednej edycji Budżetu Obywatelskiego.
2. Pliki Cookies nie są przechowywane dłużej niż jest to konieczne do celów, dla których zostały pierwotnie umieszczone.
3. Większość z tych Cookies, których Serwis używa, to tak zwane „Cookies sesyjne”. Oznacza to, że zostaną usunięte po zamknięciu przeglądarki.
4. Niektóre Cookies, Cookies stałe mogą być przechowywane przez dłuższy okres czasu, np., jeśli Użytkownik sam wybierze opcję zapamiętywania jego nazwy (nazwy użytkownika), preferowane ustawienia językowe lub inne.
IX. Postanowienia końcowe
1. Niniejsza Polityka cookies może ulegać zmianie, z uwagi na rozwój technologiczny oraz modyfikację istniejących standardów.
2. Administrator danych zobowiązuje się okresowo dokonywać weryfikacji Polityki cookies celem wprowadzenia jak najbardziej aktualnych uregulowań, zarówno prawnych jak i technologicznych.
3. Wprowadzone zmiany w Polityce cookies zawsze będą publikowane na tej stronie.
4. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki cookies.
Data publikacji:  01.07.2020r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 01.07.2020r