projekt nr 22

22. Warsztaty ceramiczne dla dzieci i mołodzieży


Lokalizacja

Miejski Dom Kultury-sala wyposażona w stoły i krzesła dla 10 osób, podłogę ścieralną, dostęp do łazienki.

Skrócony opis

Warsztaty ceramiczne

Opis projektu

Projekt zakłada zorganizowanie warsztatów ceramicznych dla mieszkańców gminy Opoczno.
W zajęciach może uczestniczyć jednorazowo maksymalnie 10 osób, co podyktowane jest zapewnieniem komfort pracy i poświęceniu uwagi każdemu uczestnikowi. Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu, czas trwania zajęć to 1,5h. Jedna osoba może wziąć udział w jednym cyklu warsztatów, który obejmuje dwa zajęcia. Na pierwszych zajęciach uczestnik lepi z gliny i następnie po tygodniu na drugich zajęciach następuje szkliwienie prac.Po każdych zajęciach prace są wypalane (po pierwszych zajęciach wypalanie na biskwit,po drugich zajęciach wypalanie ze szkliwami). Wnioskodawca projektu dostarczy wszystkich potrzebnych materiałów (glina, narzędzia,szkliwa ) oraz dokona wypałów wykonanych przedmiotów. Po zakończeniu cyklu (kilka dni po wypale prac ze szkliwami ) prace są do odbioru i stanowią własność uczestnika warsztatów. Nabór na warsztaty będzie odbywał się w sposób ciągły poprzez zapisy na listę chętnych; jeśli okaże się, że na jakieś zajęcia będzie chętnych mniej niż 10 osób, wtedy osoba,która uczestniczyła już  w warsztatach będzie mogła  wziąć w nich udział powtórnie. Zakładając udział 10 osób w jednym cyklu ( 2 zajęcia w ciągu dwóch tygodni),przez 12 tygodni trwania projektu, maksymalna ilość uczestników projektu to 60 osób. Warsztaty będą prowadzone od marca do maja 2021 lub od września do grudnia 2021.
Koszt jednego cyklu warsztatów dla jednej osoby to 90 zł (jedne zajęcia 45 zł). Przewiduje się , że w warsztatach weźmie udział w sumie 60 osób, co daje koszt 5400zł.
Proponowany projekt skierowany jest do osób,  które chcą rozwijać zdolności manualne, szukają nowych pasji, chcą ciekawie spędzić czas. Praca z gliną to niezwykły proces,który uruchamia wyobraźnię i wyzwala wielką, twórczą radość. Praca z gliną uczy również cierpliwości, koncentracji i wytrwałości.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Przeprowadzenie warsztatów dla 60 osób5 400 zł