projekt nr 21

21. Ocalmy opoczyńskiego Pegaza


Lokalizacja

ul. Biernackiego obok MDK i ronda im. Żołnierzy Wyklętych

Skrócony opis

Jego celem jest renowacja pomnika opoczyńskiego Pegaza, poprzez uzupełnienie istniejących uszkodzeń, naprawę zniszczonych skrzydeł i zabezpieczenie całej konstrukcji przed dalszym niszczeniem.

Opis projektu

Opoczyński Pegaz jest wizualną wizytówką Opoczna, miejscem spotkań mieszkańców i jednym z bardziej charakterystycznych miejsc na mapie naszego miasteczka, budzącym także emocje wśród odwiedzających Opoczno. Jest to także bodaj najczęściej fotografowany i filmowany obiekt w mieście (wystąpił nawet w teledysku!). Niestety, od kiedy powstał, nigdy nie był w żaden sposób remontowany ani odnawiany i obecnie  w widoczny sposób niszczeje, co powoduje, że niebawem może nadawać się już tylko do zburzenia, bo zacznie stwarzać niebezpieczeństwo. Wydaje się, że to ostatnia chwila, aby uratować ten absolutnie unikatowy pomnik przed zupełną dewastacją. Niektórzy mówią, że istnieją w Opocznie pilniejsze potrzeby, choćby takie jak remonty dróg i chodników. Ale zniszczony chodnik można położyć na nowo, a zniszczonego Pegaza nie odzyskamy nigdy.
Zgłaszam więc projekt pod nazwą "Ocalmy opoczyńskiego Pegaza". Jego celem jest renowacja pomnika opoczyńskiego Pegaza, poprzez uzupełnienie istniejących uszkodzeń, naprawę zniszczonych skrzydeł i zabezpieczenie całej konstrukcji przed dalszym niszczeniem. Twórca pomnika, Pan Jerzy Sikorski, z którym skonsultowano projekt, proponuje także pokrycie pomnika specjalnym materiałem, dzięki któremu będzie on wyglądał, jak wykonany z kamienia (granitu), a także zwiększy się jego trwałość.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Ocena stanu pomnika przez eksperta 12 300 zł
2Naprawa płyty6 150 zł
3Czyszczenie, gruntowanie pomnika w celu zwiększenia przyczepności 24 600 zł
4Uzupełnienia ubytków, naprawa brakujących elementów, uzupełnienie całej powierzchni w masie granitowej61 500 zł
5Poprawienie skrzydeł12 300 zł
6Hydrofobizacja (zabezpieczenie specjalną substancją przed niszczeniem pomnika przez warunki atmosferyczne)36 900 zł
7Rusztowania i zasłonięcie miejsca remontu6 150 zł
8Dokumentacja końcowa 6 150 zł
Łącznie: 166 050 zł