projekt nr 19

19. SKWER REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWY. STWORZENIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ O CHARAKTERZE OGRODOWYM -MIEJSCA DLA WYPOCZYNKU I REKREACJI ORAZ SPOTKAŃ RÓŻNYCH GRUP SPOŁECZNYCH W OTOCZENIU DRZEW I KRZEWÓW.


Lokalizacja

Działka położona w obrębie 10 miasta Opoczno nr.792/7, 711/1, 793/1, 719, 794/1

Skrócony opis

SKWER REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWY

Opis projektu

Skwer zawierałby funkcje:
- wypoczynkową - drewniane ławeczki i leżaki ,krzewy ,kwiaty,drzewa
-street workaut- miejsce treningu ogólnorozwojowego
-slack line - miejsce do uprawiania dyscypliny sportowej polegającej na chodzeniu i wykonywania trików na taśmie
-ścieżki równowagi wykonane z różnej wielkości bali
-ścieżki szutrowe do biegania
-ściana do street artu- miejsce na wyrażanie swojej twórczości
-miejsce zabaw dla dzieci.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Połączenie obecnej zieleni z nową przestrzenią wraz z nowymi nasadzeniami30 000 zł
2Wprowadzenie małej architektury ławki, leżanki, miejsca do zabaw dla dzieci30 000 zł
3Wykonanie miejsc do treningu street workaut, slack line30 000 zł
4Wykonanie ścieżek szutrowych60 000 zł
5Wykonanie oświetlenia i monitoringu50 000 zł
6Wykonanie projektu dokumentacji30 000 zł
Łącznie: 230 000 zł