projekt nr 18

18. Trza przyjść po szczególiki – warsztaty czerpania inspiracji z kultury ludowej


Lokalizacja

Muzeum Regionalne w Opocznie

Skrócony opis

Cykl 5 warsztatów z artystami plastykami , animatorami kultury, rękodzielnikami, kulturoznawcami oraz pasjonatami kultury ludowej. Czerpiąc z tych zasobów chcemy pokazywać kolejnym pokoleniom w jaki sposób inspirować się i korzystać z potencjału regionu. Każdy z warsztatów poprzedzony będzie  40 minutową prelekcją etnografa, który przybliży uczestnikom charakterystyczne elementy regionu.

Opis projektu

Mieszkańcy gminy Opoczno są spadkobiercami bogatych tradycji , które w wyniku  zmian społecznych  jednak zanikają. Istnieje pewna grupa elementów tradycyjnych , których już nikt nie wykonuje. Dzisiaj w dobie rozwoju agroturystyki, skłanianiu się ku tradycyjnym potrawom i w większej niż dotychczas tęsknocie za dawnymi czasami, dostrzegamy powrót do kultury ludowej materialnej jak i niematerialnej. Istnieje jeszcze jakaś niewielka  grupa rzeczy unikatowych, przechowywanych w kufrach jedynie przez starsze osoby. Są to między innymi: kaftany, czepce ślubne czy makatki. Czerpiąc z tych zasobów chcemy pokazywać kolejnym pokoleniom w jaki sposób inspirować się i korzystać z potencjału regionu. Zaplanowaliśmy cykl 5 warsztatów z artystami plastykami , animatorami kultury, rękodzielnikami, kulturoznawcami oraz pasjonatami kultury ludowej. Każdy z warsztatów poprzedzony będzie  40 minutową prelekcją etnografa, który przybliży uczestnikom charakterystyczne elementy regionu opoczyńskiego. Obiekty, które powstaną w trakcie warsztatów zostaną zaprezentowane w Muzeum Regionalnym w Opocznie na spotkaniu podsumowującym. Projekt jest ogólnodostępny dla mieszkańców Gminy Opoczno.

Edyta Cieślik-Moczek – artystka, edukator sztuki, animator kultury, arteterapeuta, nauczyciel. Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Kielcach na kierunku konserwacja rzeźby, a następnie studia wyższe w Instytucie Plastyki w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie, kierunek wychowanie plastyczne. Uprawia malarstwo, rysunek, rzeźbę i inne formy twórczości plastycznej. Jej prace prezentowane były na wystawach indywidualnych (Cieszyn, Częstochowa, Piotrków Tryb., Świecie), a także na wystawach zbiorowych. Autorka projektów artystycznych, twórczych i edukacyjnych. Prowadzi warsztaty i projekty z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w Skansenie Niebowo, ale także w różnych ośrodkach (Toruń, Częstochowa, Świecie, Tomaszów Mazowiecki, Poznań). Swoje doświadczenia i projekty prezentowała wielokrotnie na konferencjach naukowych i metodycznych.
Warsztat nr 1: Warsztaty dotyczą opracowania współczesnej makatki wykonanej przez uczestników, którzy jednocześnie dowiedzą się kiedy i jak wykonywano dawne tkaniny dekorujące dom.

Warsztat nr 2: W czasie warsztatów powstaną miękkie zabawki inspirowane folklorem opoczyńskim a ich wzory będą zaczerpnięte z elementów ludowych regionu opoczyńskiego.
Liczba warsztatów: 2
Każdego dnia będzie dla innej grupy
Liczba uczestników: 15 osób
Każdy uczestnik wykona swoją pracę
Warsztaty dla dzieci i dorosłych.

Olaf Cirut – malarz, projektant, absolwent Wydziału Malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. W latach 2001-2010 współzałożyciel i dyrektor artystyczny „Czasopisma o kulturze wizualnej –grafia”. Od roku 2002 związany ze Stowarzyszeniem Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie. Współpracownik Muzeum Etnograficznego w Krakowie. Autor i projektant wielu wystaw. Projektant Skweru Konika Zwierzynieckiego w Krakowie oraz  „Dzikich Plant” niekonwencjonalnego placu zabaw na krakowskich Plantach. Twórca luminescencyjnego muralu na budynku serwerowni w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku, muralu „z farbami” przy Rondzie Mogilskim w Krakowie i muralu ARE YOU READY przy ulicy Kolberga. Mieszka w Krakowie.

Warsztat nr 3: Na warsztatach poznawać będziemy proces projektowania bazując na wzorach regionu opoczyńskiego. Uczestnicy dowiedzą się  jak czerpać i inspirować się spuścizną naszych przodków oraz jakie są trendy na świecie.
Liczba warsztatów: 1
Liczba uczestników: 15-20 osób
Każdy uczestnik wykona swój prototyp
Warsztaty dla młodzieży i dorosłych

Agnieszka Jackowiak - kulturoznawca, rękodzielnik. Zajmuje się wyrobem produktów tkackich, filcowych, odnosząc swoją pracę do dawnych technik włókienniczych. Dwukrotna stypendystka Ministra Kultury w zakresie tkactwa ludowego regionu rawskiego oraz tradycji filcowania z Podlasia i Podhala.

Jakub Święcicki - projektant tekstyliów użytkowych i haftów komputerowych. Absolwent wzornictwa o specjalności projektowanie produktu na UJK w Kielcach. Związany z Instytutem Dizajnu w Kielcach, prowadzi Pracownię tkaniny i koordynuje działania Ambasady Dizajnu. Pomysłodawca Uszyj to sam - cyklu warsztatów krawieckich dla początkujących.

Warsztaty 4 i 5: Warsztaty rękodzielnicze nowoczesnego wykorzystania motywów kolorystycznych, raportów tkanin, nazw kolorów z opoczyńskiej palety RGB (www.regionalnagrupabarw.pl).
Uczestnicy zapoznają̨ się z tradycyjną techniką tkania krajek na bardku (wykorzystywane dawniej w regionalnych strojach ludowych). Samodzielnie utkają małe tkaniny wzorując się na raportach regionalnych wełniaków, zapasek. Druga część warsztatu to uszycie bawełnianych koszulek typu T-shirt z wkomponowaniem wcześniej utkanej tkaniny (wstawka do koszulki, dekor do etui, metka). Poprzez warsztaty uczestnicy mają możliwość́ poszerzenia wiedzy etnograficznej oraz zdobycia umiejętności rękodzielniczych i kontynuowania tradycji regionalnych. Warsztaty stanowią formę integracji społecznej, aktywnego uczestnictwa w kulturze ludowej. Prowadzący zapewniają maszyny do szycia , barki oraz czółenka.

Liczba warsztatów: 2
Każdego dnia będzie dla innej grupy: 2 h tkania, 4 h szycia
Liczba uczestników: 10 osób
Każdy uczestnik wykona tkaninę i koszulkę.
Warsztaty dla młodzieży i dorosłych

Prowadzący warsztaty: proponowani prowadzący zgodzili się obecnie na udział w warsztatach , jednak w przypadku , kiedy nie będzie możliwe wykonanie przez nich warsztatów planujemy zaprosić osoby o podobnym wykształceniu oraz równie wysokich kwalifikacjach.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wynagrodzenie Etnograf - 5 wykładów po 40 minut2 500 zł
2Wynagrodzenie prowadzących 5 dni warsztatów14 500 zł
3Dzianina bawełniana: ok. 25m 1 000 zł
4Len do makatek i tkanina zabawek 40 m 790 zł
5Mulina, igły, nici, przędza , panier do wykroju, farby akrylowe900 zł
6Woda, soki i drobne ciasteczka , herbata, kawa300 zł
Łącznie: 19 990 zł