projekt nr 17

17. Zagospodarowanie terenu obok placu zabaw w miejscowości Kliny, gmina Opoczno poprzez budowę altany i doposażeniu trenu w urządzenia siłowni zewnętrznej, ławki z oparciem, kosz na śmieci, stojak na rowery oraz wyrównanie terenu na całej działce.


Lokalizacja

Kliny wieś w gminie Opoczno.
Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na działce o powierzchni ok.16 arów, należącej do Gminy Opoczno nr 100704_5.286 zlokalizowanej przy drodze powiatowej nr 3122E. Działka zagospodarowana na potrzeby sołectwa wsi Kliny. Znajduje się tam wydzielone miejsce ogrodzone, z urządzeniami zabawowymi dla dzieci.0

Skrócony opis

Projekt opiera się na zagospodarowaniu oraz doposażeniu terenu obok placu zabaw w miejscowości Kliny zlokalizowanej w gminie Opoczno tj. budowę altany, dwóch ławek z oparciem na plac zabaw, nasadzenia zieleni wokół działki, doposażenie siłowni zewnętrznej w podwójne urządzenie do ćwiczeń pod chmurką, oraz uzupełnienie miejsca użyteczności publicznej w kosz na odpady i stojak na rowery.

Opis projektu

Projekt opiera się na zagospodarowaniu oraz doposażania terenu obok placu zabaw w miejscowości Kliny zlokalizowanej w gminie Opoczno tj. budowę altany, dwóch ławek z oparciem na plac zabaw, nasadzenia zieleni wokół działki, doposażenie siłowni zewnętrznej w podwójne urządzenie do ćwiczeń pod chmurką, oraz uzupełnienie miejsca użyteczności publicznej w kosz na odpady i stojak  na rowery. W/w działka o powierzchni ok. 16 arów częściowo zagospodarowana jest w urządzenia dla dzieci, stanowiące część planowanego placu zabaw. Pozostała część terenu należącego do gminy Opoczno pozostaje pusta. Sołectwo Kliny na w/w teren z własnych środków z funduszu sołeckiego, zleciło w 2018 roku wykonanie projektu zagospodarowania terenu.
Podmiotowy projekt obejmuje następujące elementy:
  -budowę altanki, miejsca zadaszonego,pod którym można się schronić na czas niekorzystnych warunków atmosferycznych albo też zorganizować różnego rodzaju imprez integracyjnych dla społeczności lokalnej.
Altanka konstrukcji drewnianej o wymiarach 5m x6m. Dach altanki dwuspadowy pokryty blachą. Altanka posadowiona na gruncie za pomocą stóp fundamentowych żelbetonowych. Podłoże pod altankę utwardzone kostką brukową. Altanka wyposażona w stół długości 5mb oraz ławki w ilości 2 sztuki długości 5 m.Konstrukcja altanki malowana farbami zabezpieczającymi przed zniszczeniem.
  -wyrównanie terenu w obrębie całej działki poprzez utwardzenie piaskiem - teren placu zabaw dla dzieci i miejsca, w których usytuowana jest siłownia zewnętrzna - urządzenie podwójne zamontowane na działce  i projektowany zakupu wraz z montażem drugiego urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu.
  -zakup i montaż podwójnego urządzenia do ćwiczeń twister oraz wahadło na pylonie,
  -zakup i montaż dwóch ławek z oparciem, kosza na odpady na plac zabaw oraz stojaka na rowery z min. 5 miejscami.
  -nasadzenia zieleni krzewy np. tuje w ilości około 175 sztuk.
Zagospodarowanie działki w/w zakresie pozwoli zintegrować lokalną społeczność, zaktywizuje młodzież i dorosłych do dbania o własne zdrowie poprzez możliwość skorzystania z ogólnodostępnej zewnętrznej siłowni. Teren nie jest w tym momencie właściwie i wystarczająco wykorzystywany .Przychodzący tam rodzice z dziećmi, osoby chcące skorzystać z dostępnego podwójnego urządzenia do ćwiczeń mają utrudniony dostęp.Powodem utrudnień są liczne nierówności terenu,  ubogiej siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw. Drugim utrudnieniem jest brak miejsca do odpoczynku dla osoby bądź osób przebywających z dziećmi na placu zabaw. Zakres działań objęty niniejszym projektem wpłynie korzystnie na społeczność lokalną jak również na atrakcyjność rzeczonej miejscowości oraz całej gminy Opoczno.
Warto dodać, że koszt całkowity projektu oscyluje w kwocie brutto 27 000,00 zł. Są to koszty zagospodarowania terenu w opisywanych wyżej elementach. Sołectwo Kliny posiada na działkę na której planowana jest inwestycja  plan zagospodarowania terenu wykonany przez firmę projektową na potrzeby i zlecenie sołectwa. Projekt w ramach budżetu obywatelskiego nie wymaga zatem zlecenia wykonania dokumentacji projektowej i ponoszenia kosztów z tym związanych, gdyż jest ona w posiadaniu wydziału technicznego Urzędu Miejskiego w Opocznie.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Budowa drewnianej altany o wymiarach 5m x 6m ze stołem i 2 ławkami15 000 zł
2Zakup i montaż podwójnego urządzenia do ćwiczeń typu wahadło i twister6 000 zł
3Wyrównanie terenu materiałem typu piasek1 500 zł
4Nasadzenia zieleni (krzewy, typu tuja ilość 175 szt.)1 500 zł
5Zakup i montaż dwóch ławek na plac zabaw1 500 zł
6Zakup i montaż kosza na odpady oraz stojaka na rowery z 5 miejscami postojowymi1 500 zł
Łącznie: 27 000 zł