projekt nr 16

16. WIELOFUNKCYJNE BOISKO DLA MIASTA I GMINY. DZIELNA 2021


Lokalizacja

Działka gminna nr. 610, w miejscowości Dzielna - Gmina Opoczno.

Skrócony opis

Projekt obejmuje wykonanie ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego, o wymiarach 30m na 18m.

Opis projektu

Pełnowymiarowe boisko do gry w piłkę siatkową oraz  boisko do piłki koszykowej wykonane w technologii natryskowej o łącznej grubości 13mm. Boisko dodatkowo wyposażone jest w bramki aluminiowe przeznaczone do gry w piłkę nożną. Atutem takiego boiska jest jego bezkosztowe utrzymanie w latach następnych, oprócz tego wykonawcy dają pięć lat gwarancji na tego typu inwestycję. Lokalizacja boiska to otwarty teren na którym znajduje się szkoła społeczna, remiza oraz świetlica. Założeniem inicjatorów jest dostępność boiska dla dzieci, młodzieży oraz mieszkańców Miasta i Gminy Opoczno.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Opracowanie dokumentacji oraz inwentaryzacja powykonawcza11 070 zł
2Roboty budowlane(korytowanie,montaż obrzeży, warstwy odsączające,wzmocnienie podłoża geowłókninami, beton jamisty, nawierzchnia poliuretanowa).Zieleń( rozplantowanie zieleni ,ręczne sianie trawy). Wyposażenie( zestaw do siatkówki, zestaw do koszykówki, bramki aluminiowe, piłkochwyty za bramkami).163 025,43 zł
Łącznie: 174 095,43 zł