projekt nr 15

15. Aktywne wakacje - półkolonie w gminie Opoczno


Lokalizacja

Teren gminy Opoczno z wykorzystaniem dostępu do infrastruktury miejskiej oraz instytucji publicznych w gminie, np. Miejski Dom Kultury, Hufiec ZHP Opoczno, Zespół Szkół Samorządowych nr 1, Muzeum Regionalne.

Skrócony opis

Promocja aktywnego i zdrowego trybu życia poprzez spędzanie czasu wolnego w okresie letnich wakacji przez dzieci na półkoloniach.

Opis projektu

Ważnym aspektem przedsięwzięcia jest stworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego w okresie letnich wakacji, stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowanie aktywności fizycznej przez dzieci oraz promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci. Projekt dotyczy organizacji półkolonii nastawionych na sport, zdrowy tryb życia dla 48 osób – dwóch turnusów pięciodniowych w miesiącach wakacyjnych dla dzieci klas I – III szkól podstawowych. W czasie półkolonii planowane są zajęcia sportowo – rekreacyjne. Dzieci wezmą udział np. w rajdach pieszych, grach terenowych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Ubezpieczenie personelu i uczestników NNW i OC200 zł
2Wyżywienie podczas wypoczynku8 100 zł
3Opieka nad uczestnikami wypoczynku3 600 zł
4Wynagrodzenie kierownika/-ów wypoczynku2 400 zł
5Koszulki dla uczestników1 800 zł
6Materiały programowe i zajęcia specjalistyczne3 900 zł
Łącznie: 20 000 zł