projekt nr 14

14. Miasteczko harcerskie – 80. rocznica powstania Hufca ZHP Opoczno


Lokalizacja

Teren nad kąpieliskiem miejskim przy ul. Gen. Bończy-Załęskiego

Skrócony opis

Harcerstwo jest ważnym aspektem życia w regionie, stawia na wszechstronny rozwój i wychowuje aktywnie kolejne pokolenia. Pokazywanie szerokiej rzeszy mieszkańców wartości patriotycznych i obywatelskich powoduje ich umocnienie. Festyn zawierał będzie elementy kulturowe związane m.in. z historią regionu, artystyczne, wychowawcze oraz edukacyjne. Zostanie zrealizowana gra miejska w formie questu.

Opis projektu

Harcerstwo jest ważnym aspektem życia w regionie, stawia na wszechstronny rozwój i wychowuje aktywnie kolejne pokolenia. Pokazywanie szerokiej rzeszy mieszkańców wartości patriotycznych i obywatelskich powoduje ich umocnienie. Festyn zawierał będzie elementy kulturowe związane m.in. z historią regionu, artystyczne, wychowawcze oraz edukacyjne. Zostanie zrealizowana gra miejska w formie questu z wykorzystaniem elementów mobilnych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zabezpieczenie techniczne i medyczne4 000 zł
2Nagrody w konkursach, gadżety dla uczestników festynu2 000 zł
3Gra miejska (wdrożenie, wyposażenie)4 000 zł
4Materiały programowe i warsztaty eksperckie9 500 zł
5Organizacja koncertu (zespół, scena, nagłośnienie)6 500 zł
Łącznie: 26 000 zł