projekt nr 13

13. Modernizacja kanału odwadniającego Śmiglówka


Lokalizacja

Działka w obrębie nr. 17, nr. ewidencyjny 447/1, miasto Opoczno

Skrócony opis

Budowa i modernizacja kanału odwadniającego domostw przy ul. Kuligowskiej w Opocznie tzw. Śmiglówka. Jest to teren podmokły na terenie torfowisk.

Opis projektu

Kanał jest oczyszczany corocznie przez służby UM w Opocznie poprzez usuwanie naniesień, roślinności. Jest siedliskiem komarów, nieczystości, nieprzyjemnych zapachów. Realizacja projektu polega na udrożnieniu i zabezpieczeniu ażurowymi płytami betonowymi obrzeży i dna kanału, co uniemożliwi zarastanie niepożądaną roślinnością i zlikwiduje siedliska komarów oraz zniweluje zastój odpływających z działek wód.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Projekt inwestycji2 000 zł
2Oczyszczenie, udrożnienie kanału5 000 zł
3Zakup ażurowych płyt betonowych w ilości ok. 3 tys. sztuk20 000 zł
4Uzbrojenie, przygotowanie, montaż100 000 zł
Łącznie: 127 000 zł