projekt nr 11

11. Latający Uniwersytet im. Pegaza z Opoczna


Lokalizacja

Sala widowiskowa MDK Opoczno lub hale sportowe na terenie opoczyńskich szkół.

Skrócony opis

Latający Uniwersytet im. Pegaza z Opoczna to cykl spotkań, debat i rozmów z ekspertami, wykładowcami akademickimi i aktywistami, skierowana do opoczyńskiej młodzieży szkolnej oraz dorosłych mieszkańców Gminy Opoczno.

Opis projektu

Latający Uniwersytet im. Pegaza z Opoczna to cykl spotkań, debat i rozmów z ekspertami, wykładowcami akademickimi i aktywistami, skierowana do opoczyńskiej młodzieży szkolnej oraz dorosłych mieszkańców naszej gminy. Latający Uniwersytet swoją nazwę bierze od nieformalnych instytucji kształcenia wyższego, jakie funkcjonowały w Królestwie Polskim (od 1905, a formalnie od 1906) i Polsce (od 1918) w XIX i XX wieku. Projekt ma na celu zorganizowanie na terenie Gminy Opoczno cyklu spotkań z wykładowcami akademickimi różnych polskich uczelni, ekspertami i specjalistami z wielu różnych dziedzin życia oraz aktywistami i aktywistkami, działającymi na rzecz ważnych spraw społecznych. Szereg wykładów i debat obejmować będzie szeroki zakres tematów: od gospodarki, ekonomii, po ekologię czy nauki społeczne. Zarówno tematyka spotkań jak i wybór prelegentów odbywać się będzie przy aktywnym udziale mieszkańców, młodzieży szkolnej oraz kadry nauczycielskiej, za pośrednictwem specjalnie przygotowanej strony internetowej. Spotkania, wykłady i debaty transmitowane będą na żywo za pomocą mediów społecznościowych, a także poprzez specjalnie utworzony w tym celu kanał na YouTube.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Honoraria i materiały do przeprowadzenia spotkań.60 000 zł
2Przygotowanie zaplecza debaty: wydruk materiałów informacyjnych, graficznych oraz pomoce audio-wizualne8 000 zł
3Organizacja spotkań z prelegentami15 000 zł
4Kampania informacyjna i marketing związany z dotarciem i zainteresowaniem mieszkańców i młodzieży szkolnej5 000 zł
Łącznie: 88 000 zł