projekt nr 9

9. NAKRĘCENI NA POMAGANIE


Lokalizacja

1.Miejski Dom Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego -Opoczno.
2.Plac Kościuszki Tadeusza gen.
3.Targowisko Miejskie ul. Piotrkowska 66 (bazarek)- Opoczno
4.Zalew opoczyński np.: ul. Bończy-Załęskiego Kazimierza gen.
5.Przed Orlik 2012 ul. Kopernika Mikołaja 13 -Opoczno.
z możliwością zmiany lokalizacji.

Skrócony opis

Pojemnik w kształcie Czerwonego Serca na nakrętki z butelek plastikowych PET . Nakrętki po napełnieniu pojemnika będą przekazywane do dalszej odsprzedaży ,a pieniądze uzyskane przekazane na dowolny cel charytatywny lub z przeznaczeniem dla  osób najbardziej potrzebujących na terenie miasta i gminy Opoczno.

Opis projektu

Chęć pomocy osobom niepełnosprawnym lub będącym w złej sytuacji materialnej.
Pojemniki będą opróżniane przez HDK PCK Krwiodawcy. EOP w Opocznie , oraz osoby fizyczne w tym Robert Słomka i Radosław Głusiński. Jeżeli chodzi  o opiekę i naprawę ewentualnych usterek będą wykonywane przez w.w. osoby.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
15 szt.pojemników x 2000 zł.10 000 zł