projekt nr 7

7. MINI PARK MUZYCZNY przy MDK


Lokalizacja

Działka o nr ewidencyjnym 65/1 obr. 13 miasta Opoczno, teren zielony obok Miejskiego Domu Kultury między chodnikami za Opoczyńskim Pegazem - zgodnie z mapką stanowiącą załącznik do Projektu.

Skrócony opis

"MINI PARK MUZYCZNY przy MDK" to muzyczny plac zabaw składający się ze stacjonarnych instrumentów do zabawy dźwiękami. Idealnym miejscem dla MINI PARKU MUZYCZNEGO jest skwerek zieleni obok Miejskiego Domu Kultury między alejkami za Opoczyńskim Pegazem. Pomysłodawcami MINI PARKU MUZYCZNEGO są: Alicja 5 lat, Jagoda 3 lata, Natalia 7 lat i Kornel 4 lata.

Opis projektu

Projekt obejmuje wykonanie "MINI PARKU MUZYCZNEGO przy MDK" - muzycznego placu zabaw składającego się z 6 stacjonarnych urządzeń - 5 instrumentów oraz ławeczki - o charakterze edukacyjnym i zabawowym. Urządzenia, z których składać ma się "MINI PARK MUZYCZNY przy MDK" to: HandpanDuet, Bells Monk, Marimba Stream, Tubular Bells, Ksylofon Echo Piano oraz Ławka - firmy: FREEKIDS s.c. A. Gąsiorek, Z. Andruszewski z siedzibą: Trzęsowice 32, 55-106 Zawonia (NIP: 915-176-66-09). Wybór producenta podyktowany został bogatą ofertą w zakresie urządzeń muzycznych oraz ich wyjątkową estetyką. Urządzenia skonstruowane są z elementów stalowych malowanych proszkowo, zaś części grające z aluminium malowanego proszkowo. Montaż polega na wmontowaniu urządzeń do miękkiego podłoża za pomocą kotwy do gruntu (montaż zapewnia producent urządzeń). Lokalizacja "MINI PARKU MUZYCZNEGO przy MDK" obejmuje ogólnodostępny teren zielony na działce o nr ewid. 65/1 obr 13 m. Opoczna, obok Miejskiego Domu Kultury między chodnikami za Opoczyńskim Pegazem. Urządzenia mają zostać wmontowane do istniejącego tam podłoża - trawiastego gruntu. Lokalizacja jest zgodna z przepisami o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w tym spełnia wymóg zachowania 10-metrowej odległości od linii rozgraniczających ulice oraz pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi.
W tej części centrum Opoczna brakuje miejsca, w którym mogliby bawić się najmłodsi. Pomysł na wkomponowanie w tę przestrzeń obszaru przeznaczonego do zabawy zrodził się w głowach dzieci autorek Projektu i ich przyjaciół (Alicja 5 lat, Jagoda 3 lata, Natalia 7 lat i Kornel 4 lata). Z uwagi na sąsiedztwo z Miejskim Domem Kultury postawiono na zabawę muzyką, która rozwija dziecięcą wyobraźnię i wrażliwość. Zabawa ta polega na uderzaniu w elementy grające urządzeń, przez co instrumenty wydają delikatne dźwięki. Lokalizacja w centrum miasta oraz sąsiedztwo istniejących już alejek i ławek sprawiają, że "MINI PARK MUZYCZNY przy MDK" stanie się atrakcyjnym miejscem przeznaczonym do spędzania wolnego czasu, dostępnym dla wszystkich mieszkańców Opoczna.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1dokumentacja projektowo-kosztorysowa 2 000 zł
2zakup i montaż - 6 urządzeń muzycznych (HandpanDuet, Bells Monk, Marimba Stream, Tubular Bells, Ksylofon Echo Piano, Ławka)58 000 zł
Łącznie: 60 000 zł