projekt nr 4

4. Po pierwsze bezpieczeństwo, na inteligentne przejście dla pieszych przy szpitalu na ul. Partyzantów zasługuje nasze społeczeństwo.


Lokalizacja

Ul.Partyzantów przejście dla pieszych bezpośrednio przy wejściu do szpitala.

Skrócony opis

Projekt zakłada wprowadzenie na przejściu dla pieszych jednej z najbardziej ruchliwych ulic ( ulica Partyzantów) - przy Szpitalu Powiatowym - AKTYWNYCH 24H/7 dni w tygodniu przez cały rok - PULSACYJNYCH tzw. "kocich oczu" - wtopionych w powierzchnię drogi. Zwrócą one uwagę kierowców na pieszych ( dzieci, młodzież, seniorów, itd.) tym samym zwiększą bezpieczeństwo oraz wygodę korzystania z pasów.

Opis projektu

Planowane działanie inwestycyjne w ramach projektu obejmować będzie modernizację jednego z przejść dla pieszych na terenie Miasta Opoczna, na ul. Partyzantów "przy szpitalu", w celu poprawy infrastruktury bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ulica ta biegnie przez centrum miasta, a wybrane przejście znajduję się w ciągu jednej z najbardziej uczęszczanych ulic w centrum miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie Szpitala Powiatowego w Opocznie, poradni dziecięcej oraz sklepów i miejsc usługowo-handlowych .Bezpośrednie położenie przy wskazanych budynkach użyteczności publicznej powoduje troskę o bezpieczeństwo szczególnie najmłodszej i najstarszej grupy mieszkańców Miasta i Gminy Opoczno. Na ul. Partyzantów w Opocznie jest oświetlenie uliczne, nie ma natomiast oświetlenia przejść dla pieszych, a zadrzewienia w pasie drogowym powodują słabą widoczność pieszych, zwłaszcza po zmroku.
W pierwszej fazie projektu podejmę działania mające na celu opracowanie dokumentacji technicznej, pozyskanie wszelkich niezbędnych decyzji i pozwoleń oraz dokonam wyboru wykonawcy robót. Dalszym etapem projektu będzie jego rzeczywista realizacja czyli prace budowlane polegające na zwiększeniu widoczności pieszych na przejściach dla pieszych poprzez: oznakowanie poziome przejścia trójwymiarowymi pasami, doświetlenie przejścia światłami pulsacyjnymi w pasie jezdni (tzw. „kocie oczy”) wyposażonymi w czujniki ruchu.

Pulsacyjne światełka tzw. "kocie oczy" rozjaśniają miejsca, w których zmotoryzowani muszą wzmóc czujność. "Kocie oczy" zaopatrzone w diody LED będą działały 24h na dobę 7 dni w tygodniu przez cały rok. Znaczniki dedykowane są do montażu w powierzchni drogi w uprzednio przygotowanym otworze. Mocowane za pomocą mas chemoutwardzalnych zapewniają wiele lat niezawodnego funkcjonowania. Zastosowanie standardowych elementów odblaskowych niesie za sobą ograniczenia wynikające z odległości pomiędzy pojazdem oraz znacznikiem. Zastosowanie elementów odblaskowych oraz elementów aktywnych w postaci diod jako dodatkowego źródła światła, wpływa na znaczną poprawę widoczności tych elementów. Aktywne punktowe elementy odblaskowe posiadają jako elementy świecące diody zasilane z wbudowanych baterii lub kondensatorów o dużej pojemności. Zastosowanie znaczników drogowych o wąskich kątach świecenia pozwala na ich widoczność nawet z odległości 1000 m. Widoczność oznakowania z tak dużej odległości, pozwala kierowcy na wcześniejsze reagowanie a co za tym idzie bezpieczniejszą jazdę.
Modernizowane przejście dla pieszych będzie miało nowe oznakowanie poziome w postaci pasów „zebry” 3D. Trójwymiarowe pasy wywołują u patrzącego złudzenie optyczne. Kierowcy, którzy ulegają optycznej iluzji, wyostrzają zmysły. Zbliżając się do przejścia mają oni wrażenie, że na ich drodze znajduje się przeszkoda i odpowiednio wcześniej zwalniają.

W ten sposób zostanie spełniony cel projektu: zapewnienie bezpieczeństwa i poczucia komfortu mieszkańcom Miasta i Gminy Opoczno poruszających się w charakterze pieszych i kierowców.
Dzięki takiemu rozwiązaniu piesi będą mieli zwiększone szanse na bezpieczne korzystanie z przejścia po pasach, a kierowcy zwiększą czujność i zwolnią przed pasami dla pieszych.
Po zakończeniu prac budowlanych zakupione na tą okazję elementy odblaskowe, rozdam napotkanym przechodniom, aby promować bezpieczeństwo.
Ostatnią częścią projektu będzie odbiór robót budowlanych oraz podsumowanie i rozliczenie całości projektu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Dokumentacja techniczna.1 500 zł
2Materiały promocyjno-edukacyjne: odblaski (np. opaska samozaciskowa, kamizelka odblaskowa)800 zł
3Roboty budowlane.35 000 zł
Łącznie: 37 300 zł