projekt nr 3

3. Budowa parku do street workoutu/ kalisteniki


Lokalizacja

Plac należący do Gminy Opoczno, zlokalizowany pomiędzy blokami przy ul. Jana Pawła II a blokami przy ul. M.C. Skłodowskiej, tj. działka nr 53/229

Skrócony opis

Przedmiotem projektu jest budowa parku do street work outu/ kalisteniki czyli treningu siłowego opartego na ćwiczeniach z wykorzystaniem własnej masy ciała. Celem projektu jest uatrakcyjnienie infrastruktury sportowej  w Opocznie, zachęcenie młodzieży do uprawiania kultury fizycznej, popularyzacja zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu.

Opis projektu

Celem naszego projektu jest poprawa infrastruktury sportowej w Opocznie, oraz zachęcenie młodzieży do uprawiania sportu i prowadzeniu zdrowego trybu życia.
Cel ten zostanie zrealizowany na terenie Opoczna, placu należącym do Gminy Opoczno, znajdującym się pomiędzy blokami zlokalizowanymi na ul. Jana Pawła II, a blokami na M.C.Skłodowskiej.
Realizacje projektu będzie można podzielić na następujące etapy:
I etap - wykonanie dokumentacji projektowej
II etap - przygotowanie terenu, miejsca gdzie zostanie wykonany plac
III etap – przygotowanie fundamentów do montażu elementów Street Workout Park’u. W ramach tego etapu zostaną wykopane miejsca które posłużą za fundamenty, nawierzchnia z piasku.
IV etap - to montaż urządzeń służących do ćwiczeń na placu. W ramach tego etapu zamontowane zostaną poszczególne elementy do fundamentów oraz przykręcone wszystkie elementy dodatkowe.
V etap - sprawdzenie stanu zainstalowanych urządzeń do ćwiczeń. W ramach tego etapu wykonane zostaną testy obciążeniowe poszczególnych elementów i uzyskany zostanie certyfikat bezpieczeństwa o ile będzie on wymagany.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1wykonanie dokumentacji projektowej 4 000 zł
2wykonanie nawierzchni6 000 zł
3zestaw urządzeń do streetworkout25 000 zł
4transport i montaż urządzeń 6 000 zł
5dostarczenie tablicy z regulaminem1 000 zł
Łącznie: 42 000 zł