Szczegóły projektu

,, Z GŁOWA W CHMURACH "


Lokalizacja

ul. Edmunda Biernackiego
Plac obok ,,MDK" ( za Pegazem)
Działka 65/1 OBR.13 (ID 1007.4.0013.65/1)

Skrócony opis

WIEŻ WIDOKOWA

Opis projektu

Wieża widokowa z tarasem na wys.13-16 m z widokiem na panoramę Opoczna.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wykonanie projektu20 000 zł
2Fundamenty140 000 zł
3Instalacja odgromowa10 000 zł
4Konstrukcja dachu i jego pokrycje30 000 zł
5Prefabrykacja i montaż konstrukcji300 000 zł
Łącznie: 500 000 zł

Szanowny Panie.
Dziękujemy za złożenie projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Opoczno 2020/2021.

W toku oceny merytorycznej projektu o nazwie: „Z GŁOWĄ W CHMURACH”, polegającego na wybudowaniu wieży widokowej z tarasem na wysokości 13 – 16 m z widokiem na panoramę Opoczna, Komisja ds. budżetu obywatelskiego ustaliła, że wskazane koszty realizacji projektu zostały niedoszacowane. Zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr XX/216/2020 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego gminy Opoczno, zgłaszany projekt musi zawierać kalkulację kosztów realizacji zadania, uwzględniającą wszystkie koszty nierozerwalnie związane z jego wykonaniem. Zgodnie zaś z § 10 ust. 3 ww. załącznika do Uchwały nr XX/216/2020, w przypadku, gdy ustalone przez komisję koszty przewyższą wysokość budżetu obywatelskiego na dany rok budżetowy, projekt pozostawia się bez dalszego procedowania.
W ocenie Komisji, wskazana przez Pana kalkulacja kosztów nie obejmuje kosztów utrzymania obiektu, jego właściwego zabezpieczenia, w tym konieczności dodatkowego ubezpieczenia i całodobowego monitoringu, a także kosztów jego obsługi. Wskazane czynności są konieczne, aby korzystanie obiektu o wysokości 13 – 16 m było w pełni bezpieczne, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży. W związku z tym, że koszty realizacji samej budowy wieży oszacowane zostały przez Pana na 500 000,00 zł, dodanie do nich ww. kosztów dodatkowych przekracza założoną pulę środków na rok 2020/2021. Z uwagi na powyższe, projekt pozostawia się bez dalszego procedowania.

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego
Sekretarz Miasta Opoczna
Janusz Klimek