Szczegóły projektu

"Grosz do grosza… czyli: rzecz niewielka - korzyść wszelka. Butelki plastikowe w roli głównej"


Lokalizacja

Targowisko miejskie przy ul. Piotrkowskiej  "Bazarek" - hala targowa; 26-300 Opoczno lub inne, wytypowane przez mieszkańców.

Skrócony opis

Automat do odbioru plastikowych butelek na "Bazarku" Segregacja śmieci i realny zysk z otrzymanej zapłaty!  Dodatkowe środki finansowe dla potrzebujących czy chcących zaoszczędzić! Swoje budżety będą mogły również poprawić dzieci, zbierając butelki z okolicy lub odbierając je od sąsiadów! SAME PLUSY. Chcesz żyć w czystym otoczeniu - pomóż sobie i innym - głosuj  na pierwszy BUTELKOMAT W OPOCZNIE!

Opis projektu

Projekt zakłada zakup i ustawienie na terenie hali targowiska miejskiego (bazarku) automatu do odbioru plastikowych butelek. Jest to miejsce ogólnodostępne dla wszystkich a butelkomat będzie działał w terminie pracy "Bazarku" i każdy mieszkaniec będzie mógł go używać. Ewentualnie, o preferowaną lokalizację można zapytać mieszkańców w ankiecie - urządzenie może zostać dostosowane do funkcjonowania na zewnątrz. Sposób obsługi urządzenia jest intuicyjny. Należy wrzucić niepogniecioną butelkę z kodem kreskowym do góry, a automat za każdą z nich wypłaci pieniądze. Cena będzie zależała od wielkości np. 10 gr. Obecnie, obowiązujące przepisy kładą nacisk na segregację śmieci a butelkomat właśnie może nam w tym pomóc.  Dodatkowe korzyści płynące z posiadania takiego urządzenia, to m.in. promocja ekologicznej postawy jaką jest segregacja śmieci. Butelki mogą zostać odebrane przez wyspecjalizowaną firmę i po poddaniu recyklingowi znajdą nowe zastosowanie lub w ramach działania PGK sp. z o.o. w Opocznie w zakresie rutynowego wywozu śmieci. Dzięki temu, Opocznianie w cywilizowany sposób pozbędą się tego rodzaju śmieci na ulicach, trawnikach i okolicznych lasach. Mieszkańcom Opoczna nie będzie się opłacało palić butelek w piecach, przez to będziemy mieli czystsze powietrze, co przecież stanowi u nas ogromny problem. Wydaje się, że niebagatelne znaczenie może mieć też taki automat dla osób, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej lub po prostu są oszczędne, ponieważ będą mogły uzyskać dodatkowe środki finansowe, jeśli wyzbierają butelki z okolicy lub odbiorą je od sąsiadów. Dzięki temu systemowi, swoje budżety będą mogły również wzbogacić nasze dzieci i młodzież, jednocześnie ucząc się prawidłowej postawy obywatelskiej oraz zachowywania zasad kultury osobistej, poprzez nawyk niezaśmiecania środowiska. Butelkomat w Opocznie to  SAME PLUSY!
Jeżeli wyczerpią się środki, przeznaczone na zapłatę za butelki, można będzie pozyskać sponsorów spośród lokalnych przedsiębiorców (np. w zamian za możliwość umieszczenia swojej reklamy) lub spośród mieszkańców miasta.
Kategoria tematyczna projektu: edukacja ekologiczna, ochrona środowiska, przestrzeń publiczna, postawa obywatelska, pomoc osobom potrzebującym.
Potencjalni odbiorcy projektu: dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy, osoby z niepełnosprawnością, osoby bezdomne, bezrobotni, itp.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Koszty dokumentacji (jeśli trzeba wykonać, np. zgoda na posadowienie lub inna techniczna) 0 zł
2Zakup przykładowego urządzenia z oprogramowaniem (12.900,00 EUR+23% VAT= 15.867,00 EUR x 4,4740 PLN - w załączeniu tabela kursu walut NBP z dnia 22 oraz specyfikacja przykładowego urządzenia.07.2020 r.)70 988,96 zł
3Wykonanie przyłącza trójfazowego zasilania elektrycznego z podlicznikiem (oszacowano na podstawie wywiadu z firmą zajmującą się tego rodzaju usługami)2 500 zł
4Koszt energii elektrycznej na rok 150,00 PLN + 23%VAT= 184,50 PLN x 12 m-cy (oszacowano na podstawie informacji od sprzedawcy urzadzenia)2 214 zł
5Zapłata za butelki (szacunkowo: 5000 butelek x 0,10 PLN = 500,00 PLN x 12 m-cy)6 000 zł
6Obsługa odbioru odpadów PET (urządzenie obsługuje worki o pojemności 600 l, zakładając koszt wg obecnej stawki obowiazującej w ZUO w Opocznie, koszt odbióru odpadów w worku 120 l wynosi 10,00 PLN+8%VAT=10,80 PLN x 5 ponieważ maszyna ma pojemności 600l =54,00 PLN. Kwotę tę należy pomnożyć, przez 5 ponieważ na tyle razy zaplanowano się wymianę worków w miesiącu = 270,00PLN x 12 m-cy)3 240 zł
7Obsługa odbioru pojemnika na odpady dodatkowe (4 x w m-cu - pojemnik 1100 l - t.j. 50,00PLN+8%VAT=54,00 PLN x 4 = 216,00 PLN x 12 m-cy2 592 zł
8Dodatkowe koszty obsługi urządzenia: papier do drukarki - wg dostawcy urzadzenia na 5000 sztuk butelek, automat zużyje około 2 szt. rolek papieru (1 szt. 140,00 PLN + 23%VAT =172,20 PLN x 2 szt/m-c =344,00 PLN x 12 m-cy) 4 132,80 zł
9Dodatkowe koszty obsługi urządzenia: worki na odpady (wg dostawcy urzadzenia na 5000 sztuk butelek PET zużyjemy w m-cu 5 szt. worków (1szt. - 3,00 PLN + 23% VAT= 3,69 PLN x 5 szt/m-c=18,45 PLN x 12 m=cy) 221,40 zł
10Zakup pojemnika na odpady (butelki, których automat nie przyjmie, np. z powodu nieczytelnego kodu kreskowego) 3 oferty zakupu w załączeniu2 509,20 zł
11Internet , przyłącze LAN lub GSM, koszt zainstalowania, roczny koszt utrzymania, itp. ( (oszacowano na podstawie wywiadu z firmą zajmującą się tego rodzaju usługami))2 500 zł
12Obsługa aplikacji mobilnej wraz z utrzymaniem serwerów (według informacji od sprzedawcy urządzenia: 1500,00 PLN + 23% VAT= 1845,00 PLN x12 m-cy )22 140 zł
13Pozostałe koszty / Inne (np. zakup dodatkowej ilości worków, dodatkowy koszt wywozu odpadów, oklejanie, naprawa uszkodzeń, czyszczenie lub konserwacja urzadzenia, inne trudne do przewidzenia, itd.)10 000 zł
Łącznie: 129 038,36 zł

Szanowna Pani.
Dziękujemy za złożenie projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Opoczno 2020/2021.
Ochrona środowiska i ograniczanie jego zanieczyszczania to zagadnienia niezwykle istotne dla Gminy Opoczno. Niemniej jednak, zrealizowanie projektu pod nazwą „Grosz do gorsza… czyli: rzecz niewielka – korzyść wielka. Butelki plastikowe w roli głównej” nie jest możliwe ze względu na niespełnianie kryterium legalności, celowości i gospodarności. Z tego powodu projekt musiał ulec odrzuceniu.
Zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 1 załącznika do Uchwały nr XX/216/2020 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego gminy Opoczno, w ramach budżetu obywatelskiego nie można realizować projektów niespełniających kryterium legalności, celowości i gospodarności. Złożony przez Panią projekt zakładający zakup automatów do odbioru plastikowych butelek, które w zamian będą wypłacać pieniądze, nie jest możliwy do zrealizowania przez Gminę Opoczno. Gmina nie ma możliwości zasilania gotówką takich automatów. Co więcej, w procesie legislacyjnym znajduje się projekt ustawy, która będzie wprowadzać w Polsce tzw. Rozszerzoną Odpowiedzialność Producentów (ROP) opakowań. Założeniem ROP jest, aby producenci płacili za to, ile i jakie opakowania wprowadzają na rynek, m.in. w formie automatów do odbioru butelek zasilanych przez producentów.
Z poważaniem
Przewodniczący Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego
Sekretarz Miasta Opoczna

Janusz Klimek